Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

ΕργασίεςΜια σειρά από εργασίες στις οποίες συμμετείχα και πιστεύω ότι μπορεί να ενδιαφέρουν

Αντικείμενο: Πληροφορική


Η ιστοσελίδα codecademy ως εργαλείο για την εκμάθηση προγραμματισμού.

Προγραμματισμός σε ζεύγη (pair programming) καιη αξιοποίηση του στη διδασκαλία προγραμματισμού.

Εκμάθηση Python με διαδικτυακές εφαρμογές.

Νεοόροι Πληροφορικής και ο χειρισμός τους από Διαδικτυακά Μέσα Αναφοράς.


Τα έγγραφα Google και η αξιοποίηση τους στην εκπαίδευση.


Ποσοτική και ποιοτικήαξιολόγηση των επιδόσεων και των κυριότερων λαθών των μαθητών στο μάθημα«Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» - Γενικές εξετάσεις 2009. 

Μεθοδολογικά εργαλεία για το μάθημα της Πληροφορικής (κοινωνιόγραμμα)

Eκπαιδευτική αξιοποίηση προγραμμάτων ελεύθερου λογισμικού: διδακτικές προσεγγίσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Μικροεφαρμογές Java (Java applets) ως εργαλείο υποστήριξης των εκπαιδευτικών στη Φυσική και τα Μαθηματικά. 

Εκπαίευση και Ψηφιακή ταυτότητα


Αντικείμενο: Τ.Π.Ε.

Ψηφιακή αφήγηση (ότι χρειάζεται να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός)

Διαχείριση σχολικής τάξης ClassDojo

Ψηφιακές Εφαρμογές ως εργαλείο για τη διδασκαλία των Ξένων γλωσσών

Η ενίσχυση τηςευημερίας των μαθητών με τη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών

Εμπλοκή των μαθητώνστη μαθησιακή διαδικασία: βιβλιογραφική ανασκόπηση και εμπειρίες εκπαιδευτικών.

Προτάσεις για ένταξη της δράσης eTwinning στη διδασκαλία των μαθημάτων ξένων γλωσσών.

Αξιολόγηση Δημιουργίας Διαδικτυακής Κοινότητας Πρακτικής Εκπαιδευτικών.

Xρήση του Facebook από μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Αξιοποίηση των wikis στην εκπαίδευση: προτάσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Αξιοποίηση των Ιστολογίων (Blogs) στην Εκπαίδευση.

Παρουσιάσεις: πέρα από τις διαφάνειες. 

Εκπαίδευση και Ψηφιακή ταυτότητα

Ψηφιακές εφαρμογές ως εργαλείο για τη διδασκαλίατων ξένων γλωσσών.  

Συνεργατικές διαδικτυακές εφαρμογές που εμπλουτίζουν τη μαθησιακή διαδικασία και υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση.  

Ο κοινωνικός χαρακτήρας του διαδικτύου (social web) όπως τον χρησιμοποιούν μαθητές: Δυνατότητες και προβληματισμοί. 

Εκπαιδευτική αξιοποίηση των Πληροφοριακών Γραφημάτων (Infographics).

Counseling for theself-improvement of teachers and students with Personal Learning Network (PLN)assistance. 

Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις σχολικές μονάδες: η περίπτωση του Facebook.  

Μαθησιακές δεξιότητες του 21ου αιώνα μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε σχέδια εργασίας.

Διαφοροποίηση της διδασκαλίας με τη χρήση διαδικτυακών πόρων. 

Εξ’ Αποστάσεως Επιμόρφωση με Χρήση Δωρεάν ΔιαδικτυακώνΕργαλείων: το παράδειγμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του Βορείου Αιγαίου.

Το Edmodo ως εργαλείο ασύγχρονης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής. 

Από τη φιλία στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέληστα σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα. 

Αξιοποίηση των ΔιαδικτυακώνΚοινοτήτων Πρακτικής από τις Μ.Κ.Π.Ο.

Ενσωμάτωση του ψηφιακού βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία –Διδακτική δοκιμή σε μαθήματα Πληροφορικής.

Παιδαγωγική αξιοποίηση της δημιουργίας λήμματος στην Βικιπαίδεια.

ΚαταιγισμόςΙδεών (Brainstorming): εφαρμογή και αναπαράσταση των αποτελεσμάτων μεδιαδικτυακές εφαρμογές.

Αντικείμενο: Γενικά Εκπαιδευτικά Θέματα

Η συμμετοχή των μαθητών στη δημιουργία πινάκων διαβαθμισμένων κριτηρίων 

Εμπλοκή των μαθητώνστη μαθησιακή διαδικασία: βιβλιογραφική ανασκόπηση και εμπειρίες εκπαιδευτικών.  

Η θεσμοθέτηση του μέντορα στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Αναγκαιότητα ή πολυτέλεια; Μια πρώτη προσέγγιση

Παιχνιδοποίηση της διδακτικής πράξης.  

Το παιχνίδι στο σχολείο.  

Το σταυρόλεξο ως εργαλείο για εκμάθηση εννοιών, ανακεφαλαίωση και ενεργητική μάθηση. 

Ερευνητικές Εργασίες: προτάσεις για την επίλυση συχνών προβλημάτων.

Αξιολόγηση μαθητών μεΜαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: μια ερευνητική προσέγγιση από την πλευρά των αξιολογητών.  

Εκπαιδευτικό συμβόλαιο: προώθηση της συμμετοχής των μαθητών στη διαμόρφωση και εφαρμογή των κανόνων της σχολικής τάξης.

Γονεϊκή εμπλοκή: η αξιοποίηση ενός υποτιμημένου ευεργετικού παράγοντα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η εφαρμογή της μεθοδολογίας της αξιολόγησης μεταξύ ομοτίμων σε μαθητές Γυ-
μνασίου.
 

H μέθοδος project: μια προσέγγιση για τη μάθηση.

Η μέθοδος Project: μια εκπαιδευτική προσέγγιση για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτικών για ικανοποίηση από το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Μυτιλήνης.

Η αναγκαιότητα του σχολικού διαλείμματος και ο ρόλος που μπορεί αυτό να παίξει στη σχολική καθημερινότητα.  

Διδακτικό Σενάριο: Μια εικόνα διηγείται μιαιστορία.

Από τη συνεργατική ιδεοθύελλα στους εννοιολογικός χάρτες. 

Υλοποίηση Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής Α’Γυμνασίου με Συνεργατικό Σχέδιο Δράσης.  

Students’ involvement as a way to bring children closer to books.

Πληροφορική και Διαθεματικότητα στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: από τη θεωρία στην πράξη. 

Διαθεματική ερμηνεία όρων με στόχο την προσέγγιση των διδακτικών ενοτήτων.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου